Навігація
Потрібна наша допомога?

Зв'яжіться з нами зручним для вас способом.

Зв'язатись з нами

Публічна оферта

Адміністрація сайту «MEDIAHYPE.COM.UA» пропонує вам послуги цього вебсайту, який доступний в Інтернеті за адресою: https://mediahype.com.ua (далі – сайт або сервіс), на умовах, які визначаються правилами користування сайтом «MEDIAHYPE.COM.UA». Ці правила вважаються публічною пропозицією (офертою) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

Використовуючи сайт, Ви беззастережно погоджуєтеся з умовами цієї публічної Оферти.

Предмет договору

 • Виконавець зобов’язується надати Користувачеві послуги у сфері інформаційних технологій, а саме збільшення показників на сторінці в соціальних мережах на платній основі, відповідно до умов цього Договору
 • Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість послуг, які ним придбаваються.
 • Сторони домовилися, що детальний зміст (назви, описи) послуг розташовуються у вигляді як є на Сайті Виконавця.
 • Сторони погоджуються, що Виконавець не дає гарантії щодо швидкості та термінів виконання послуг. Уся викладена в описі послуг інформація має статистичний характер і може втратити актуальність у будь-який момент, за будь-якої зміни в рамках соціальних мереж. Отримуючи інформацію про терміни, ви дізнаєтеся лише нашу приблизну оцінку часу.

Порядок надання послуг

 • Клієнт самостійно обирає послугу та необхідні параметри розміщення реклами через інтерфейс сервісу MEDIAHYPE.COM.UA, включно з термінами, типом контенту та вартістю, в рамках правил, встановлених адміністрацією.
 • Доступ до інформації про замовлення здійснюються через акаунт клієнта, для чого необхідно вказувати діючий e-mail під час замовлення або реєстрації.
 • Оплата послуг є остаточною, і відмова від послуг після оплати передбачає повернення коштів тільки на баланс акаунта в сервісі MEDIAHYPE.COM.UA.
 • Послуги вважаються повністю виконаними, якщо протягом 24 годин після оплати клієнт не надіслав обґрунтовану відмову від послуг. Повернення коштів на баланс можливе тільки якщо послуга не була розпочата.
 • Сервіс не несе відповідальності за форс-мажорні обставини, що впливають на виконання послуг, включно зі змінами в соціальних мережах і діями третіх сторін.
 • Сервіс залишає за собою право відхиляти замовлення без пояснення причин.
 • Усі зміни щодо рекламних кампаній, включно з блокуванням або видаленням, не підлягають поверненню коштів.
 • Послуги вважаються виконаними при досягненні заздалегідь визначених показників, що фіксуються лічильниками в соціальних мережах.
 • Заборонено використання сторонніх сервісів для збільшення показників кампаній у процесі виконання замовлення.
 • Кошти на балансі Користувача можуть бути використані тільки для оплати послуг сервісу.
 • Дата оплати визначається надходженням коштів на рахунок виконавця.
 • Сервіс не гарантує відсутність санкцій від адміністрації соціальних мереж і не відповідає за невідповідність послуг очікуванням клієнта.
 • Інформація на сервісі призначена тільки для особистого використання, і будь-яке її копіювання без дозволу адміністрації заборонено.
 • Сервіс надається “як є”, без гарантій відповідності очікуванням користувача або безперервної роботи. Адміністрація може змінювати функціонал сервісу без попереднього повідомлення.

Обов’язки сервісу

 • Сервіс зобов’язується розміщувати рекламні матеріали клієнта і виконувати повний обсяг робіт згідно з параметрами рекламної кампанії протягом 48 годин. У разі повної неможливості надання послуг з вини сервісу передбачено повернення коштів на особистий баланс клієнта з дотриманням зазначених умов.
 • Послуги надаються протягом встановлених термінів, водночас сервіс має право на зміну параметрів оголошень, обсягу замовлень і затримку виконання замовлень у зазначені часові рамки без гарантій конкретних результатів із просування.
 • Сервіс надає клієнту інформацію про перебіг рекламної кампанії на вимогу та надсилає інформаційні листи. Оціночні дані щодо термінів виконання замовлень не є зобов’язаннями сервісу.
 • Вказуються загальні права та обов’язки клієнта і сервісу, включно з відповідальністю за вміст, використання даних, і заходи за порушення умов оферти.
 • Сервіс має право встановлювати і змінювати правила, ліміти і обмеження на використання, а також залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань. Користувачі зобов’язані дотримуватися цих правил і обмежень, а також несуть відповідальність за збереження своїх логінів і паролів.
 • Сервіс не несе відповідальності за втрату або крадіжку логінів і паролів, вміст матеріалів замовлень, і будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті використання або неможливості використання сервісу. У разі неповаги до адміністрації сервісу або операторів підтримки, клієнту може бути виданий бан або обмежений доступ до сервісу.
 • Адміністрація сайту вживає всіх розумних заходів для забезпечення збереження даних користувача та підтримання працездатності сервісу, але не гарантує відсутності технічних несправностей або збоїв.
 • Усі права, не надані користувачеві явно, залишаються за сервісом і адміністрацією сайту. Офіційна публічна оферта доступна за вказаною інтернет-адресою, і тільки вона має юридичну силу щодо умов надання послуг.

Обов’язки Користувача

 • Користувач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги, що надаються сервісом, згідно з умовами договору. Усі інформаційні матеріали, що надаються, повинні належати користувачеві на законних підставах і відповідати вимогам договору. Користувач повинен надати документальне підтвердження прав на інформаційні матеріали та необхідні дозволи на продукцію з обмеженнями протягом трьох днів на вимогу адміністрації сервісу.
 • Користувач несе відповідальність за всі матеріали, що розміщуються, і зобов’язується не порушувати законодавство України та права третіх осіб. Заборонено використання сервісу для розміщення контенту з авторськими правами, незаконних матеріалів, а також для проведення шахрайських операцій. Користувач самостійно визначає цілі використання сервісу і несе відповідальність за його використання відповідно до законодавства.
 • Користувач зобов’язується підтримувати доступність рекламованих матеріалів в інтернеті (акаунт, пост) і не створювати множинні замовлення на один і той самий матеріал без посвідчення у виконанні попереднього замовлення. Не можна вимагати повернення або переказ коштів і виконання робіт понад встановлений обсяг шляхом погроз або шантажу. Заборонено передавати права та обов’язки за договором третім особам без згоди адміністрації.
 • Користувач дає згоду на обробку та передачу своїх персональних даних та інформації про замовлення, включно з передачею третім особам.
 • Адміністрація сайту прагне, щоб послуги відповідали описам, однак вони можуть фактично відрізнятися. Користувач не може передавати свої права або обов’язки за договором без згоди адміністрації.

Підтримка клієнтів

 • Усе листування зі Службою Підтримки через сайт, пошту та соціальні мережі містить конфіденційну інформацію, призначену тільки для адресата. Допускається використання такого листування виключно для вирішення технічних питань.
 • Будь-яке інше використання листування, включно з копіюванням, публікацією або розповсюдженням, без дозволу заборонене, крім випадків, передбачених законодавством України. Порушення може призвести до юридичної відповідальності.
 • Відомості, що надаються через соціальні мережі або листування, включно з даними про якість і доступність послуг, не є публічною офертою. Це попередні оцінки, які можуть відрізнятися залежно від обставин. Офіційна публічна оферта доступна на сайті https://mediahype.com.ua/oferta/

Загальні положення

 • Договір вважається укладеним і починає свою дію негайно після того, як Користувач або Клієнт здійснить оформлення та оплату замовлення на запропоновані на Сервісі послуги або товари.
 • Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни в умови договору-оферти в будь-який час без необхідності отримання згоди від Користувача. Користувач вважається повідомленим про такі зміни з моменту публікації нової версії договору на сайті, причому нова версія набуває чинності через три доби після такої публікації.
 • Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких зазнав Користувач або Клієнт, що могли виникнути у зв’язку з використанням Сайту, зокрема внаслідок неправильного розуміння або тлумачення інформації, розміщеної на Сайті, а також унаслідок взаємодії із зовнішніми ресурсами або третіми особами.
 • Користувач або Клієнт, який розмістив на сайті інформацію, несе повну відповідальність за її зміст і за наслідки, які може спричинити її використання. Адміністрація Сайту не приймає на себе відповідальність за точність, повноту та якість наданої Користувачем інформації, а також не відповідає за збитки, що можуть виникнути у третіх осіб внаслідок використання цієї інформації.
 • Оформляючи замовлення на Сервісі, Користувач або Клієнт підтверджує свою повну згоду з умовами цього договору, приймаючи їх без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди з будь-яким із пунктів договору, Користувач зобов’язаний утриматися від використання Сервісу.
 • У разі визнання будь-якого положення договору недійсним або таким, що не має юридичної сили, це не зачіпає інших положень договору, які продовжують залишатися чинними і регулювати відносини між Користувачем і Адміністрацією Сайту.